Wie vergaderen hier?

De volgende organisaties mochten wij ontvangen in onze vergaderlocatie:

Overheid

 • Gemeente Tytsjerksteradiel
 • Gemeente Achtkarspelen
 • Gemeente Heerenveen
 • Gemeente Smallingerland
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Sneek
 • Provincie Friesland
 • Ministerie van LNV
 • Openbaar Ministerie Parket Leeuwarden
 • Staatsbosbeheer Regio Noord
 • Wetterskip Fryslân
 • Politie Friesland
 • Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie

Politiek

 • FNP Tytsjerksteradiel
 • PvdA Sneek
 • GroenLinks Tytsjerksteradiel
 • PvdA Tytsjerksteradiel
 • VVD Statenfractie Fryslân
 • CDA Tytsjerksteradiel

Advies & Trainingen

 • Deloitte
 • Twijnstra Gudde
 • LTO Noord
 • Katholiek Pedagogisch Centrum (KPC)
 • De Pree Training, Coaching en Presentatie
 • Zin&Onzin
 • Marieke Soutberg
 • Atelier GR
 • Ada Roelants Verandermanagement
 • ProMatters
 • Van den Belt Advies
 • LeanEnt Driving-Force T5
 • VanZelf Projecten
 • Noordelijk Vrouwennetwerk
 • De Plannensmederij
 • HSH Advies
 • BarcC
 • Creatief Verandermanagement
 • De Lethe
 • Westendorp Personeels- & Bedrijfscoaching
 • Upstream Consulting

Verenigingen en stichtingen

 • Vereniging van Eigenaren Recreatiecentrum Bergum
 • Natuurvereniging 'De Nordlike Fryske Walden'
 • Stichting Agro Casa
 • Feriening foar Doarpsbelang Eastermar
 • Ondernemersvereniging Eastermar
 • Stifting Rompaad
 • Stichting 'De Komerk'
 • Watersportvereniging 'Tusken Mar en Leyen'
 • Stifting Easterbarren
 • Stifting 'It Eastermarder Skûtsje'
 • Toeristeninformatiepost Eastermar e.o.
 • Feestcommissie Dorpsfeest Eastermar
 • IJsvereniging Eastermar
 • Muziekgroep 'De Broekophâlders'
 • GVV Eastermar
 • Rijvereniging 'De Marruters'
 • Tennisvereniging Eastermar
 • KVV Eastermar
 • Koardinaasje Eastermar
 • Vitus Stichting
 • Stichting 'Skûtsjesilen yn é Wâlden'
 • Keunstwurk
 • Fûgelwacht Eastermar
 • Stichting 'De Poppestien'
 • Omrop Fryslân

Zorg en Welzijn 

 • Bureau Jeugdzorg Friesland
 • Basegroep Groningen
 • Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Partoer Fryslân
 • Stamm Centrum Maatschappelijke Ontwikkeling Drenthe
 • InteraktContour Twente-Veluwe
 • Verslavingszorg Noord Nederland
 • Oostergo Detachering & Productie Noordoost Friesland
 • Jeugdhulp Friesland
 • LIMOR
 • Medisch Centrum Leeuwarden
 • Noorderbreedte 'De Spiker' Harlingen
 • Onderlinge Uitvaartmaatschappij 'De Laatste Eer Drachten'
 • Centraal Orgaan opvang asielzoekers Cluster Friesland
 • KEaRN (Stichting Welzijn) Tytsjerksteradiel
 • Stichting Maatschappelijk Werk Fryslân
 • Het Poortje Jeugdinrichtingen
 • ROS Friesland
 • Zorgcentra De Friese Wouden Drachten
 • GGZ In de Bres Drachten
 • Alescon Hoogeveen
 • Hulpmiddelen Centrum Burgum
 • Fysiotherapie en Training Vos Bonnehûs
 • Fysiotherapie Hengst
 • Regionaal Genootschap Fysiotherapie
 • MEE Friesland
 • Promedico
 • GGD Fryslân
 • Zorgbelang Fryslân

Bedrijfsleven

 • AEGON
 • Corporatieholding Friesland
 • WoonFriesland Drachten
 • WoonFriesland Burgum
 • WoonFriesland Grouw
 • Hypotheekshop Drachten / Burgum
 • NUON
 • Mediq Apotheken Surhuisterveen
 • Kontaktgroep Personeelsmanagers Friesland
 • Ondernemersvereniging Drachten
 • LTO Noord Nederland
 • RABO bank Burgum / Surhuisterveen
 • Hoekstra Beheer Suwald
 • Cowhouse
 • ERP+
 • HiDOX
 • Neopost Technologies
 • Philips Drachten

Onderwijs

 • Kompaan SO Drachten
 • VSO ZML Leerwegzorg Drachten
 • CBS 'De Wrâldpoarte' Garyp
 • CBS 'De Winde' Hurdegaryp
 • KBS 'De Balsemyn' Eastermar
 • CBS 'De Wyngert' Sumar
 • CBS 'De Welle' Birdaard
 • PCBO Tytsjerksteradiel
 • VCBO Kollumerland
 • ROC Friese Poort
 • ROC Friesland College
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Stenden Hogeschool Leeuwarden
 • Instituut Service Management (Stenden)
 • Piter Jelles College
 • CSG Liudger Drachten
 • VSO Talryk Drachten
 • Kentalis De Skelp

Gerealiseerd door Studio Staalkaart