Cabaal

‘Adres Onbekend’

Datum & tijd: Zondag 25 April 2010 15:00

Theater Meerzigt, Toneel

Korte omschrijving van de voorstelling:

Cabaal speelt ”Adres Onbekend” in het jaar dat het 70 jaar geleden is dat de 2e wereldoorlog in Nederland uitbrak.

Het verhaal – de briefwisseling tussen twee vrienden – is niet zomaar een fantasie geweest. Het berustte op een ingrijpende ervaring in het leven van de schrijfster Kathrine Kressmann Taylor, waarbij ze tot haar stomme verbazing zag hoe een bevriend Duits echtpaar die een paar jaar onder de invloed van de Nazi-propaganda had gestaan in de jaren dertig, hun Joodse vrienden brutaal negeerden en de rug toekeerden. Die schok liet haar niet los tot zij rond 1938 haar novelle: een briefwisseling tussen twee vrienden, ‘Adres Onbekend’ genaamd, voltooide en liet drukken.
Inmiddels was die titel al heel beladen geraakt. Het betekende dat de geadresseerde ‘weg’ was. Het was een soort codewoord geworden voor geliquideerd of opgesloten zijn in een concentratiekamp.

De datering van de brieven is niet willekeurig geprikt, maar speelt in op concrete gebeurtenissen tijdens de opkomst en de eerste dagen van het Hitlerregiem. In de briefwisseling laat de auteur spelers en toeschouwers zitten met de vraag: hoe zouden wij gehandeld hebben. Een spiegel dus.

Het verhaal en toneelstuk is een thema van alle tijden en is zeker op dit moment zeer actueel: hoe kritisch gaan wij in onze maatschappij om met politiek agressieve en polariserende groeperingen in tijden van crisis. Keren wij ons af, of lopen wij mee?

Gast menu

  Terug


  Sanman & Sikke met Frederike Kleefstra

  Weer bij ons te zien op zaterdag 2 april tijdens de officiele afsluiting van Theater Meerzigt!

  Trio C tot de 3e

  Irene Maessen en Marcel Worms

  Lytse Winterreis (Schubert)

  Gerealiseerd door Studio Staalkaart