Tet Rozendal

Op 16 en 17 maart jongstleden bezorgden Tet Rozendal, Marius de Boer en Tseard Nauta het publiek een geweldige avond ! Op beide avonden was de zaal geheel uitverkocht en er heerste een fantastische sfeer. Tet vertelde en zong op een prachtige, indringende wijze over de wonderdokters van vroeger. De verhalen en de mooie, door Marius de Boer gecomponeerde liederen sloten naadloos op elkaar aan en zorgden ervoor dat het publiek al snel midden in de oude volkverhalen zat. En zo bespeelde Tet op een fantastische wijze het publiek en betrok hen bij de oude verhalen, waardoor toneel en zaal één werden. En dat leverde zelfs nog een paar gratis hilarische consulten op voor deelnemers uit het publiek.

Tet is een rasartieste, met een ongekend acteertalent en het vermogen om écht contact met het publiek te maken. We zullen zeker nog meer van haar gaan zien en horen!

                                                

Trio C tot de 3e

Irene Maessen en Marcel Worms

Lytse Winterreis (Schubert)

Gerealiseerd door Studio Staalkaart